Udskriv

Triops æg

Triops æg

- Tag nogle triopsæg, rent vand og sollys. Lad dem simre i et døgns tid eller to ved lun stuetemperatur f.eks. under en læselampe, og på mirakuløs vis, er dine triops æg klækkede og de små triops kan ses, hvis man kigger godt efter.

Triopsæg er designet til at overleve

En stor del af triops succes skyldes deres evne til at tilpasse sig og mange af disse tilpasninger finder vi i æggene. De kan gå i diapause - en slags hi, hvor æggene totalt udtørres, så der ingen metabolisk aktivitet finder sted. Først når favorable betingelser er opnået, klækkes æggene og deres sansynlighed for overlevelse er kraftigt øget. 
Der er lavet forsøg med æg som var 27 år gamle og stadig klækkede fint - og man formoder endda, at de vil kunne klække også selvom de er meget ældre. Triops æg kan tåle at blive frosset og tåler ekstrem varme - dog tåler de ikke kogning. Æggene tåler desuden at blive spist for senere at klække efter en tur gennem f.eks. en fugl. De kan blæse med vinden fra en udtørret pøl, for at lande i en anden pøl, hvor der er vand (og her klækker ægget kun, hvis vandet er tilstrækkeligt rent)

En lille procentdel klækker uden udtørring

Ud over de utrolige tilpasninger herover, har triops æg yderligere smarte finurligheder. En lille procentdel af æggene kan klække med det samme - i tilfældet en pøl har vand i lang tid, kan triopsen have flere generation og lægge endnu flere æg på samme sæson.
Ydermere klækkes resten af æggene efter en enkelt udtørring - men igen er en lille procentdel designet til først at klækkes efter to udtørringer. Denne feature er f.eks. god på en kort sæson, hvor triopsungerne ikke når at blive gamle nok til at lægge æg.

Klækker kun i rent vand - gerne regnvand eller demineraliseret vand

Triopsæg har flere tricks i ærmet for at klække på det mest hensigtsmæssige tidspunkt. Ægget er følsomt overfor osmotisk tryk... noget med mængden af opløste mineraler i vandet. I naturen regner det rene vand typisk ned i pølen og inden mineraler er opløst, er triopsæggene klækkede. Dette gør også at æggene ikke klækkes i en pøl med gammelt vand, som ikke er velegnet for triopsungerne. En af grundende til at en pøl med gammelt vand ikke er velegnet, er sansynligheden for større rovdyr, som let spiser de forsvarsløse triopsunger. I en etableret pøl med mineralholdigt vand kan der f.eks. let være guldsmedelarver og andre lignende insekter som ville udryde bestanden i pølen på kort tid.

De små lyserøde æg er på størrelse med sandkorn og ligger på bunden:

Triopsæg er de små sandkornstørrelse lyserøde ting som ligger i klynger i sandet

Kraftigt lys øger antallet af klækkede æg

Lige så vigtigt som det er at vokse op i et rent miljø - lige så vigtigt er det ikke at blive klækket med 5cm. sand over sig. Derfor er æggene også lysfølsomme, og skal gerne have kraftigt lys under klægningen - det øger klægningsprocenten betydeligt. 

Det yderste lag suger vand

Æggets yderste del har bittesmå huller lidt som en svamp. Dette giver laget sugeevne og får ægget til at synke på bunden og begrave sig i sandet - væk fra eventuelle fjender som kunne tænke sig at snacke på triopsæg. Her venter æggene pænt på at alle betingelser for en livscyklus er opfyldte.
Når pølen udtørrer og æggenes svampeagtige lag udtørrer, bliver æggene lettere end sandbunden og flyder ovenpå og udsættes for sollys. Det fortæller ægget, at det ikke længere er begravet og kan klækkes. De æg der ikke klækker, suger vand til sig - synker og venter på næste gang.

 Temperaturen betyder også noget for klægning

Triopsæg klækker generelt ved temperaturer på ca. 15-30C. Der findes ekstremer begge veje, men omkring stuetemperatur er super.

Det var lidt om triopsens utrolige æg. 

Læs også pasningsvejledningen til triops